Client: Nilam

Servei: Disseny Gràfic, Disseny i Programació Web

Any: 2015

NILAM és una empresa que va nèixer al 1994 com a fabricant de cisternes flexibles destinades al emmagatzament de purins. Apostant per la innovació, al 2010 es converteixen en Nilam.

Les seves cisternes es fabriquen i es vènen per a múltiples aplicacions:
emmagatzement d’aigües de reg, purins, aigües residuals, així com obres destinades al reg agrícola, estanys decoratius, etc.