Millorant la coordinació entre el sector TIC


Entitats adherides

Sinergia és un acord entre entitats empresarials que busca la coordinació, interlocució i realització d'actuacions conjuntes.

Visió


Col·laboració

totes les entitats agrupades sota un mateix acord.

Coordinació

sinergia entre les empreses adherides.

Innovació

el desenvolupament de les tecnologies TIC com a objectiu comú.

Entitats adherides


Notícies


Firma dels convenis

Al passat 16 de març d'aquest 2015 es va signar el conveni de col·laboració entre els diferents presidents de les associacions que formen part de Sinergia. Entre els assistens a la Firma: Albert Baucells amb representació de TICOsona , Jaume Catarineu de ticAnoia, Ferran Doñate en representació de ACECCAT, Jordi Gonzàlez de Pimetic , Oscar Ortega de CatPL i Pere Martínez president de CATEi.