ITechGrup

ITechGrup és referent en el mercat de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Ewwents

App destinada per a l’organització d’actes, fires, congressos i esdeveniments.

Apps4Communities

App destinada per a qualsevol comunitat: per ajuntaments, clubs, esdeveniments, petits negocis, grans empreses, etc.