Colaboració: Universitat de Vic

Servei: Disseny i Programació App

Any: 2021

Co-Care és un nou projecte que té com a objectiu estimular el disseny dirigit pels usuaris en el desenvolupament de solucions de cura d’Alzheimer basades en les TIC.

El projecte Co-*Care està cofinançat per la Comissió Europea en el marc del programa De l’Aliança Erasmus + Conocimiento, que permet a organitzacions de diferents països treballar juntes, desenvolupar, compartir i transferir millors pràctiques i enfocaments innovadors en els àmbits de l’educació, la formació i la joventut.